สงวนสิขสิทธิ์ 2552 ศินารีบ้านสวนรีสอร์ท
17/17 ม.1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร.032-662070,084-1622037
เว็บไซต์ http://sinareebansuanresort.Prachuaptown.com